• İlkokul Etkinlikleri
    • Yeni Nesillere Yeni Nesil Etkinlikler

2.Sınıf Hayat Bilgisi Etkinlikler

2. Sınıf Hayat Bilgisi Tema ve Kazanımlar

1.Tema-Okulumuzda Hayat
Kendini Özellikleriyle Tanıtma

Bireysel Farklılıklar
Ders Programına Göre Hazırlık
Sınıf Etkinliklerine Katılma ve Kararlar Alma
Okulun Yakın Çevresini Tanıma
Okul Kaynaklarını ve Eşyalarını Kullanma
Sınıfta ve Okulda Grup Çalışmaları
Okulda İletişim ve Nezaket Kuralları
Okulda İletişim ve Dinleme Kuralları
Oyun Oynama Kuralları
Parasını İstek ve İhtiyaçlara Göre Kullanma

2.Tema-Evimizde Hayat
Yakın Akrabalarını Tanıma

Akrabalık İlişkileri
Yaşadığı Evin Adresi
Evde Görev ve Sorumluluklar
Ailede Karar Alma
Tasarruflu Kullanma ve Aile Bütçesine Katkısı
Yardıma Muhtaç Kişilere Duyarlı Olma
Gün İçinde İşleri Planlama
İstek ve İhtiyaçları Öncelik Sırasına Göre Sıralama


3.Tema-Sağlıklı Hayat
Sağlıklı Büyüme
Dengeli Beslenme ve Öğün Listesi
Yemekte Görgü Kuralları
Sağlıklı Yaşam İçin Temizlik
Sağlık Kurumları ve Çalışanlar
Mevsimine Göre Sebze ve Meyveler
Mevsimine Göre Kıyafetler

4.Tema-Güvenli Hayat
Ulaşım Türleri ve Taşıtlar

Ulaşım Araçlarında Güvenlik Kuralları
Trafikte Yardımlaşma
Acil Durum Numaraları ve Kurumlar
Teknolojik Araçların Güvenli Kullanımı
Oyun Araçlarını Güvenli Kullanma

5.Tema-Ülkemizde Hayat
Harita ve Küre Üzerinde Ülkemiz

Türk Bayrağı ve İstiklal Marşının Önemi
Atatürk'ün Çocukluğu
Milli Gün ve Bayramların Önemi
Dini Gün ve Bayramların Önemi
Kültürel Miras Öğeleri
Ülkemizde Yaşayan Farklı Kültürlere Saygı
Çevremizde Üretim Faaliyetleri


6.Tema-Doğada Hayat
Bitki ve Hayvanların Yaşam Şartlarını Karşılaştırma

Bitki ve Hayvan yetiştirmenin Önemi
Doğal Unsurların Yaşama Etkileri
Geri Dönüşüme Katkıda Bulunma
Doğa Olaylarını Tanıma
Doğal Afetler

Depremden Korunma
Yönler
Dünya'nın Hareketleri


Yorumlar - Yorum Yaz