• İlkokul Etkinlikleri
    • Yeni Nesillere Yeni Nesil Etkinlikler

4.Sınıf Oyun ve Fizik

Galah Asin (Endonezya): Endonezya takımadalarında oynanan geleneksel bir ebeleme oyunudur. Biri savunma biri ise hücum rolünü üstlenecek her biri beş oyuncudan oluşan iki takım oluşturulur. Oyun alanı 15 m. x 9 m. büyüklüğündedir ve altı eşit parçaya bölünür.Her bir talkımın olabildiğince fazla puan toplamaya çalışacağı 15 dakikası vardır.Hücum tarafı oyun alanının bir ucundan başlar ve işaretin gelmesi ile önlerindeki tüm çizgilerden geçerek karşı tarafa ulaşmaya çalışırlar. Hücum oyuncuları belli bir yerde bulunan iki çizgi arasında duraklayabilir ancak önceden geçtikleri çizgilerden geriye dönemezler.Savunma oyuncuları çizgilerin üzerinde durarak çizgiden geçmeye çalışan hücum oyuncularını ebelemeye çalışır. Savunma oyuncuları hücum oyuncularını ebelemek için bulundukları çizgiden ayrılamaz. Ebelenmeden karşı tarafa geçen her bir hücum oyuncusu bir puan alır.  Video için tıklayınız.
Sur Papaq (Azerbaycan): Bir pas oyunu olan “şapkayı atma (papag attı)” Azerbaycan’daki en eski oyunlardandır. Her birinde sayıları 4 ile 8 arasında değişen oyuncuların olduğu iki takım oluşturulur.Yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğünde düz bir oyun alanı belirlenir.Oyun her biri 10 dakikalık iki yarıdan oluşur. Oyun, oyun alanının ortasında hücum eden takımın topu kendi oyuncularından birine pas vermesi ile başlar. Hücum eden takım birbirlerine pas vererek savunmadaki takımın sahasında bulunan potadan topu geçirmek için koşmalıdır. Savunma oyuncusu hücum oyuncusuna dokunamaz ancak top fırlatıldığında pası engellemeye çalışır. Puan kazanıldıktan sonra top sahanın ortasına döner ve bu defa savunma yapan takımın oyuncuları hücum oyuncusu olur. Puan alınmadan önce savunma oyuncuları topu ele geçirirse, bulunulan noktadan itibaren savunma yapanlar hücuma başlar ve oyun alanının ters tarafındaki potada puan kazanmaya çalışır. Aynı anda iki oyuncunun topu tutması halinde hakem oyunu yeniden başlatmak için topu oyuncuların arasında havaya atar. Hücum yapan bir oyuncu topu 10 saniyeden uzun bir süre tutamaz. 
Mendil Oyunu (Mısır): Ülke çapında yaygın biçimde oynanan geleneksel bir Mısır oyunudur.5 ya da daha fazla sayıda oyuncusu bulunan eşit büyüklükte iki takım ve bir oyun lideri seçilir.Oyun alanı birbirinden 20 m. uzaklıkta iki paralel çizgi ile belirlenir. Lider oyun alanının ortasına çizilmiş olan çemberin içinde elinde bir mendil tutar.Her iki takımdaki oyunculara da 1’den 5’e kadar numara verilir (takımlarda beşerden fazla oyuncu varsa numaralar artırılır).Oyun, liderin elindeki mendili kolu açık halde yukarı kaldırması ve 1’den 5’e kadar bir numarayı (takımlarda beşerden fazla oyuncu varsa numaralar artırılır) yüksek sesle söylemesi ile başlar. Her iki takımdan söylenen numaraları taşıyan oyuncular hızla çembere doğru koşarak mendili liderden almaya çalışır. Mendili alan oyuncu aynı numarayı taşıyan diğer oyuncu tarafından ebelenmeden sıradaki yerine geçmeye çalışır. Oyuncu görevi başarı ile tamamlarsa takımı için bir puan kazanmış olur. Oyuncu ebelenirse puan karşı takıma verilir. 
Gilli-danda (Pakistan): 13.Yüzyılın sonlarından bu yana ortaçağ metinlerinde geçen bir vurma oyunudur. Eşit büyüklükte iki takım kurulur. Bir grup vurucu, diğer grup ise saha oyuncusudur. Oyunun amacı dandayı (2m. uzunluğunda ahşap sopa) kullanarak gilliye (uzun, ince çam kozalağı) vurmaktır. Belirli sınırları olmayan açık bir oyun alanına bir çember (ev) çizilir. İlk vurucu gilliyi çemberin içine yerleştirir ve danda ile vurarak havaya fırlatır. Gilli havalandığında, vurucu gilliyi olabildiğince çemberden uzağa göndermek için tekrar vurmaya çalışır. Gilli yere düştüğünde vurucu o noktada aynı işlemi tekrarlar; bu, saha oyuncuları gilliyi yakalayana kadar devam eder. Gilli yakalandığında merkezden yakalanma noktasına kadar olan mesafe ölçülür. Vurucu takımdaki tüm oyuncular süreci tekrar eder. Daha sonra saha oyuncuları vurucu rolüne geçer. Her oyuncunun gilliyi ne kadar uzağa gönderdiğini ölçmek için danda kullanılır. Bir danda mesafesi bir puan kazandırır. Ölçüm saha oyuncusunun yakalama noktası ile merkez çember (ev) arasında yapılır. En fazla puanı toplayan takım kazanır.
Ebelemece (Birleşik Krallık): Birleşik Krallık ve diğer İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinde oynanan bir ebeleme oyunudur. Oyuncu sayısı ile ilgili bir sınırlama yoktur anacak oyuncu sayısı oyunu yeterince eğlenceli kılacak kadar çok olmalıdır. Geniş bir kapalı alan ya da açık havada oyun alanı oluşturulabilinir. Alanın iki ucunda “ev” kısımları oyun alanı enine çizilen bir çizgi ile işaretlenir. Oyunculardan bir ya da ikisi “ebe” olarak seçilir. Ebeler oyun alanının ortasında durur ve oyunun başlaması için “ebelemece” diye bağırır. Kalan oyuncular oyun alanının kenarındaki “ev”dedir. Oyunun amacı ebelenmeden oyun alanının bir ucundan diğerine koşmaktır. Oyuncular yakalanınca ebe olur. Oyunu ebelenmeden kalan son kişi kazanır. Oyun her defasında ebelerin değiştiği bir kaç turda tamamlanır. 
Hemen Çık: Sınıf 6’şarlı gruplara ayrılır daha önceden hazırlanmış olan step tahtalarının (gazete blokları da olabilir.) başına gruplar yerleştirilir. Liderin “çık” komutuyla beraber gruptakiler step tahtasının üzerine çıkmaya çalışırlar. Son çıkan grup elenir. Oyun sadece alanda 1 takım kalana kadar devam eder. Sona kalan takım 1. olur. Öğretmen oyunun bitiminde öğrencilere sona kalan takımın neden sona kaldığını sorar. Böylelikle kendi ve arkadaşlarının performanslarını değerlendirmesini sağlar
Adil Oyun Anlayışı: Öğrenciler sınıf sayısına göre üç veya dört gruba ayrılır ve birlikte otururlar. Öğretmen duvara ya da tahtaya grup sayısı kadar karton asar. Her gruba bir kalem verir. Verilen komut ile her gruptan bir öğrenci koşarak duvardaki kendi kartonuna gider ve adil oyun anlayışına ait bir cümle veya kelime yazar. Verilen süre bitimine kadar tüm öğrenciler sıra ile cümle veya kelimelerini yazarlar. Süre bitiminde en çok doğru cümle veya kelimeyi yazan grup birinci olur. 
Kütük Geçişi: Sınıf 2 gruba ayrılır. Bir grup denge aletinin veya jimnastik sırasının(bank) bir ucunda diğer grup ise diğer ucunda yer alır. Her gruptaki öğrenciler birden başlayarak grup sayısı kadar numara alırlar. Aynı numaralara sahip öğrenciler denge aletine veya jimnastik sırasına(bank) aynı anda çıkarlar ve ilerlemeye başlarlar. Orta noktaya geldiklerinde işbirliği yaparak yer değiştirmeye çalışırlar. En fazla öğrencisi denge aletinin sonuna ulaşan grup kazanmış olur.
Sen Benim Gözüm Ben Senin Kolunum: Öğrenciler 4 gruba ayrılırlar. Daha sonra bu gruplar da kendi içinde ikişerli eşler halinde ayrılırlar. Daha sonra bir eş yanındaki eşin gözlerini bağlar. Gözü kapalı olan eşe, gözü açık olan eş konuşmadan kılavuzluk eder. Yere rastgele şekilde dağıtılmış olan kendi takımının rengindeki balonlardan birini alarak kendi üssüne taşır. Her eş sırayla üssüne balonları taşır ve poşetin içine koyar. Balonlar bittikten sonra kim dana önce balonlarını getirmişse o grup birinci olur. Her eşin bir seferde en fazla 1 balon taşıma hakkı vardır ve hiçbir grup başka bir grubun balonunu olduğu yerden uzaklaştırmamalı, diğer grubu engelleyici harekette bulunmamalıdır. 
Battaniye Voleybolu: Öğrenciler battaniyenin kenarlarından tutarlar. Battaniyeye bir top koyulur ve işbirliğiyle battaniyeyi gererek topu havaya doğru fırlatırlar ve tekrar tutmaya çalışırlar. Eğer oyunun zamanında ya da formatında değişiklik gerekirse aşağıdaki şekillerde zorlaştırılabilir ya da değiştirilebilir: Kumsal topu ya da voleybol topu kullanılabilir. Battaniye boyutu değiştirilebilir. Oyun sınırları büyütülebilir ya da küçültülebilir. 
Büyük Tırtıl: Sınıf üç ayrı gruba ayrılır. Bu gruplarda herkes arka arkaya sıralanır ve öğrencilerin elleri diğer öğrencilerin belindedir. Grup ilerleyebilmek için en önden geriye doğru sırayla sadece bir adım alabilir. (yani bir akordiyon gibi peş peşe adım almak zorundadır). Eğer grup adım hatası yaparsa başa döndürülerek tekrardan başlatılır. Grup ortaya konulan engelleri tarif edildiği gibi geçmekle yükümlüdür. Engeller bir nesnenin üzerinden geçme, belli bir yüksekliğin altından geçme ve slalom yapmadır. Engelleri en kısa sürede geçen grup 1. gelmiş sayılır. Her gruba iki dakika uyum süresi verilir ve oyun sonra başlatılır. 
Sırt Sırta Top Taşıma: Öğrenciler iki eşit gruba ayrılır ve her grup kendi içerisinde ikişerli eş olarak derin kolda belirlenen çizginin arkasında sırt sırta kollarından kenetlenerek sıralanır.En öndeki çiftlere birer tane top veya balon verilir. Öğrenciler topu-balonu sırtlarına koyarak öğretmenin komutunu beklerler. Öğretmenin komutu ile birlikte öndeki öğrenciler topu sırtlarında taşıyarak ve düşürmeden belirlenen çizgiye yan yan yürüyerek gidip, dönüp grubun önündeki oyunculara topu-balonu verip kendi gruplarının arkasına geçerler. Diğer eş olan oyuncular aynı şekilde belirlenen yere kadar gidip dönerler. Oyun bu şekilde devam eder ve en önce bitiren grup oyunu kazanır. Mesafe öğrenci seviyesine göre arttırılıp azaltılabilir. 
Top Koşturma: Sınıftaki öğrencilerden bir ebe seçilir. Diğer oyuncular belirlenen alan içerisinde ellerindeki topu kaptırmamaya çalışarak paslaşırlar ve topla beraber yakalanmamak için koşarlar. Ebe topu havadayken kapmaya ve toplu oyuncuyu yakalamaya çalışır. Başarılı olursa dokunduğu oyuncu ebe olur. Oyun verilen süre içerisinde bu şekilde devam eder.Grup kalabalıksa sınıf iki, üç gruba ayrılarak aynı oyun oynatılabilir. Alan büyültülüp, küçültülebilir. Ebe sayısı ve oyundaki top sayısı arttırılabilir. Pas şekilleri bir spor dalına yönelik (göğüs pası, temel pas vb. ) olarak uygulanabilir. 
Oturarak Voleybol: Öğrenciler 6’şar kişilik gruplara ayrılarak iki takım oluştururlar. Takımlar voleybol sahasına daha önceden yerleştirilmiş minderlerde diz üstü veya bağdaş kurarak otururlar. Voleybol sahasındaki file 100-120 cm civarındadır. Takımlar üç pas yaparak ve voleybol kuralları geçerli olacak şekilde paslaşarak topu filenin üzerinden geçirerek karşı tarafa atmaya çalışırlar. Öğrenciler diz üstünde yükselebilirler ama ayağa kalkmak yasaktır. Oyun 15 ya da 25 sayıya ilk ulaşan takımın seti/maçı alması ile son bulur. 
Yukarıdan Ve Etrafından: Öğrenciler çeşitli büyüklüklerdeki gruplara bölünürler. Her grup kendi insan engelini oluşturur. Engeller oluştuktan sonra öğrenciler engele doğru yaklaşırlar. Engele geldiklerinde engeldekiler engeli nasıl ve ne kadar zamanda geçebileceklerini öğrencilere söylerler. Engele gelecek grup kalmadığında son insan engeli bozulup oyuncu haline gelir ve engellere giren grupta engelleri tamamladığında bir engel haline gelir (birdirbir düzeni gibi). Bu böyle saatlerce devam edebilir. İnsansız engeller konulabilir. Konuşmadan engeller geçirtilebilir. İnsanlardan oluşan her engeldeki insan sayısı artırılabilir. Engeller geçilirken top sürme gibi beceriler eklenilebilir. 
Ejderha Avı: Öğrenciler el ele tutuşarak büyük bir daire oluşturur. Bu dairede iki kişi ejderha olarak seçilir. Birisi ejderhanın başını diğeri de kuyruk kısmını oluşturur. Ejderha daire içine alınır ve daireyi oluşturanlar sünger topla ejderhanın kuyruğunu vurmaya çalışırlar. Hiçbir öğrenci topu üç saniyeden fazla elinde tutamaz. Kuyruğu vuran öğrenci kuyruk olmaya hak kazanır. (eğer zaman fazla gelir ya da oyun formatında değişiklik gerekirse şu şekillerde zorlaştırılabilir ya da değiştirilebilir: Daha fazla ejderha oluşturulabilir. Oyun içinde en az iki top kullanılabilir. Çeşitli daire boyutları oluşturulabilir. Ejderhanın kuyruğu daha uzun olabilir. ) 
Shake (Tanzanya): Tanzanya’da çocuklar tarafından yaygın olarak oynanan ve kökeni bilinmeyen bir ebeleme oyunudur. Altı oyuncudan oluşan iki takım oluşturulur. Oyun alanı, yaklaşık bir voleybol sahası büyüklüğünde bir zemin üzerine çizilmiş bir ızgara şeklindedir (üzerinde kutular bulunan koridorlar). Savunma takımının oyuncuları ızgara içindeki koridorlar üzerinde istedikleri konumu alır. Hücum oyuncuları alanın dış ucunda konumlanır. İşaretle birlikte hücum oyuncuları karşı tarafa geçmek için kutudan kutuya ilerler. Savunma takımı hücum oyuncularının koridordan geçmesi sırasında ebelemeye çalışır. Ebelenmeden ızgaranın karşı tarafına ebelenmeden geçen her bir hücum oyuncusu bir puan alır. Hücum takımı uca vardıktan sonra başlangıç noktasına dönmek için etkinliği tekrarlar.Hücum oyuncusu koridorda ebelenirse, savunma takımına katılır. Hücum eden takım puan toplamak için oyuna iki tur devam eder, sonra takımlar rol değiştirir. 
Üç Teneke Kutu (Güney Afrika):Güney Afrika’nın kültür mirasını oluşturan hedef vurma oyunlarından biridir. En az beş kişiden oluşan eşit büyüklükte iki takım oluşturulur. Oyun alnına üç teneke kutu üst üste yerleştirilir. İlk oyuncunun tenekeleri yıkmak için üç hakkı bulunur. Oyuncu topu işaretlenen oyun alanının dışından atar. Atış başarılı olursa, oyuncu koşar; kutuları tekrar dizer, etraflarına bir kare çizer ve kutuların üstünden üç kere atlar. Top hedefi vuramaz ve çok uzağa giderse, oyuncular top atış çizgisine geri gelene dek ‘Thayma’ diye bağırırlar. Üç atışta da oyuncu başarılı olamazsa, sıra karşı takımın oyuncusuna geçer
Değiş Tokuş (Fransa): Fransız çocukların favori oyunu olan değiş tokuş için geniş bir bez parçasına ve sandalyeye ihtiyaç vardır. On ya da daha fazla kişiyle oynanan bu oyunda herkes birden başlayarak bir numara alır. Sandalyeler çember oluşturacak şekilde dizildikten sonra ebe seçilen oyuncu gözlerini bağlayıp çemberin ortasına geçer ve iki sayı söyler. Sayıları söylenen oyuncular yerlerini değiş tokuş eder. Gözü kapalı olan ebe de ayağa kalktıkları sırada bu oyuncuları yakalamaya çalışır. Yakalanan, ebe olur. 
Bana Ayak Uydur (Zaire): Bumüzikli oyunda oyuncular önce bir lider seçerler ve daire oluşturacak şekilde dizilirler. Lider el çırparak ritim tutar ve diğerleri de yavaş yavaş ona katılırlar. Sonra lider oyuncu herhangi bir oyuncunun önünde durur ve ritim eşliğinde bir dans yapar. Liderin seçtiği oyuncubu dansı başarıyla tekrarlarsa lider olur. Eğer başaramazsa, lider yeni bir oyuncu seçer ve dansı tekrarlar. 
Ortayı Bul (Küba): Orijinal ismi “Chocolonga” olan bu oyun 10 veya daha fazla oyuncuyla oynanır. Duvara yapıştırılmış olan kağıda bir daire çizilir ve bir kişi ebe seçilir. Ebe daireden bir kol boyu uzakta durur ve gözleri bağlanır. Amaç; ebe seçilen oyuncunun, dairenin ortasına veya en yakın yere dokunmasıdır. Ebe oyuna başlamadan evvel olduğu yerde üç defa döndürülür. Bu sırada diğer oyuncular dairenin önüne geçerler ve ebenin dikkatini dağıtmak amacıyla parmaklarını ona zarar vermeyecek şekilde çekerler. 
Çuval Yarışı: Öğrenciler derin kolda iki grup halinde sıraya girerler. Grup başlarındaki öğrenciler birer çuval giyerler. Öğretmenin komutuyla belirlenen çizgiye kadar çuvalla zıplayarak giderler, dönerler ve çuvalı sıradaki arkadaşlarına teslim ederler. Oyun grubun tüm öğrencilerin katılımı gerçekleşince biter. 
Halat Çekme: Öğrenciler eşit sayıda iki gruba ayrılırlar. Öğrenciler arka arkaya sıraya girerler. Kalın olmayan üç metre uzunluğundaki halatı gruplar arasında bir metre olacak şekilde tutarlar. Birinci oyuncular orta çizgiye ayaklarını basarlar. Öğretmenin komutuyla halatı çekmeye başlarlar. Karşı grubun birinci oyuncusunu çizgiden kendi alanlarına çektiklerinde oyun tamamlanmış olur. 
Haydi Topu Yakala: Öğrenciler belirlenen alanda dağınık düzende pozisyon alırlar. Öğrencilerden birkaç kişiye top verilir. Topu olan öğrenciler, olmayan öğrenciler ile istedikleri şekilde paslaşmaya başlarlar. Öğrencilerin arasından bir ebe seçilir. Ebe topu olmayan, paslaşmayan öğrencileri ebelemeye çalışır. Ebelenen öğrenciler oyundan çıkar. Oyun iki kişi kalana kadar devam eder. Ebe sayısı değişebilir. Oyun alanı büyültülüp küçültülebilir. Öğrencilere paslaşma şekilleri söylenerek (Yerden pas veya göğüs pası vb. ) paslaşmaları istenebilir
Bahçedeki Yılanlar: Bir öğrenci bahçedeki yılan olarak seçilir. Diğer öğrenciler serbest olarak sahaya dağılırlar. Ebe olan yılan ortamdaki bütün öğrencileri yakalar ve kendine katar. Yani ebelenen öğrenci yılanın arkasına geçer ve önündeki öğrencinin omuzlarından tutar. Oyun oynanırken yılanın başı “ben doydum” diyip yılanın başı olmaktan vazgeçebilir ve yılanın başı görevini bir arkasındaki öğrenciye devredebilir. Yılan kopmadan, herkesi yemekle (yakalamakla) yükümlüdür. (eğer oyunun zamanında ya da formatında değişiklik gerekirse şu şekillerde zorlaştırılabilir ya da değiştirilebilir: Sınırlar değiştirilebilir. Yılanın timsah ya da ayı olmasına izin verilebilir. Bu değişim öğrencilerin elleri ve dizleri üzerinde yürümeleri için yapılır). 
Benzer Oyunlar İçin

Yorumlar - Yorum Yaz