Müfredat

İlkokul Öğretim Programları (2024)

Ortak Metin (2024)
Türkçe Öğretim Programı (2024)
Matematik Öğretim Programı (2024)
Hayat Bilgisi Öğretim Programı (2024)
Fen Bilgisi Öğretim Programı (2024)
Sosyal Bilgiler Öğretim Programı (2024)
İnsan Hakları Öğretim Programı (2024)
Din Kültürü Öğretim Programı (2024)

İlkokul Öğretim Programları (2018)

Türkçe (2019)
Matematik (2018)
Hayat Bilgisi (2023)
Fen Bilimleri(2018)
Sosyal Bilgiler (2023)
İngilizce(2018)
Beden Eğitimi ve Oyun (2018)
Müzik (2018)
Görsel Sanatlar (2018)
Trafik Güvenliği (2018)
İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi (2018)
Din Kültürü (2018)

............

Açıklama:
Sosyal Bilgiler öğretim programı 2023-2024 yılında uygulanmak üzere değişmiştir. 4. sınıflarda yapılan değişiklik:

2018 yılı=SB.4.3.6. Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.
Öğrencinin yaşadığı çevrede karşılaşma olasılığı olan doğal afetlere öncelik verilir.
Deprem çantası hazırlığı konusuna değinilir.

2023 yılı=SB.4.3.6. Afet öncesi, sırası ve sonrasına yönelik gerekli hazırlıkları yapar.
Afet ve acil durum aile planı hazırlatılır. Planda; afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler listelenir. Planın aileye özgü bölümlerinin (toplanma alanının kararlaştırılması, acil durumda bilgi verilecek kişi/lerin belirlenmesi vb.) evde aile ile birlikte tamamlanması teşvik edilir. Afet ve acil durum çantası hazırlatılır.

Hayat Bilgisi öğretim programı 2023-2024 yılında uygulanmak üzere değişmiştir. 1. sınıflarda yapılan değişiklik:

2018= HB.1.4.5. Acil durumlarda yardım almak için arayacağı kurumların telefon numaralarını bilir.
Gereksiz ihbarda bulunmanın sakıncaları vurgulanarak itfaiye 110, ambulans 112, polis imdat 155, jandarma 156 ve orman yangını 177 vb. kurumlar ve telefon numaraları ele alınır. Telefon numaraları tek tek rakamlar hâlinde (1-5-5) kodlanarak öğretilir.

2023= HB.1.4.5. Acil durumlar sırasında yapılması gerekenleri söyler.
a. Acil durumlarda 1-1-2 rakamları tuşlanarak Acil Çağrı Merkezi’nin aranması gerektiğini bilir.
b. Afet ve acil durumlar sırasında (deprem, sel, yangın) yapılması gereken doğru davranışlar üzerinde durulur.

2018= HB.2.4.4. Acil durumlarda yardım alabileceği kurumları ve kişileri bilir.
Ailesi ve yakın çevresinin telefon numaralarını bilmenin önemi vurgulanır. Ayrıca gereksiz ihbarda bulunmanın sakıncaları vurgulanarak itfaiye 110, ambulans 112, polis imdat 155 ve jandarma 156, AFAD 122; Aile, Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Engelli Sosyal Destek Hattı Alo 183 kurum ve telefon numaraları ele alınır.

2023=HB.2.4.4. Acil durumlarda yapılması gereken doğru davranışları uygular.
a. 112 Acil Çağrı Merkezi arandığında verilmesi gereken bilgilerin doğru şekilde ifade edilmesi sağlanır.
Alo 183 Şiddetle Mücadele Hattı ile ilgili bilgi verilir.
b. Afet ve acil durumlar sırasında (deprem, sel, yangın) yapılması gereken doğru davranışlar ile ilgili uygulamalar yapılır.

2018=HB.2.6.6. Doğal afetlere örnekler verir.
Sel, heyelan, çığ, fırtına, hortum ve deprem gibi doğal afetler üzerinde durulur. Doğal afetler sırasında yardım eden Kızılay ve AFAD gibi kuruluşlar tanıtılır.

2023=HB.2.6.6. Doğa kaynaklı afetlere örnekler verir.
Sebep ve sonuç ilişkileri üzerinde durularak deprem, yangın ve sel gibi doğa kaynaklı afetlerin nasıl oluştuğu açıklanır. Doğa kaynaklı afetlerde insan faktörüne vurgu yapılır.

2018=HB.2.6.7. Doğa olayları ve doğal afetlere karşı alınabilecek önlemleri açıklar.
Deprem öncesi, anında ve sonrasında nasıl davranılması gerektiği de açıklanır.

2023=HB.2.6.7. Doğa olayları ve afetlere karşı alınabilecek önlemleri açıklar.

a. Afet ve acil durumlara karşı tehlike avının önemi tartışılır ve sınıfta, koridorlarda, bahçede tehlike avı

yaptırılır. Tehlike avını öğrencilerin evlerinde de yapmaları teşvik edilir.
b. Deprem öncesi, sırası ve sonrasında nasıl davranılması gerektiği de açıklanır.

2018=HB.3.4.4. Acil bir durum olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar.
Acil durumlarda alandan uzaklaşma, çıkış kapılarını ve yangın çıkış yerlerini kullanmanın gerekliliği üzerinde durulur. Herhangi bir acil durumda kendisine ulaşılabilecek bir yakınına ait iletişim bilgilerine sahip olmanın önemi vurgulanır.

2023=HB.3.4.4. Afet ve acil durum sonrasında yapılması gereken davranışları açıklar.
Acil durumlarda tahliye yolu, çıkış kapıları, acil çıkışların nasıl kullanılacağı üzerinde durulur. Yaşadığı yere en yakın toplanma alanlarının yeri belirtilir.
Acil Durum Bilgi Kartı hazırlatılır.

2018=HB.3.6.5. Doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluk alır.
Daha iyi yaşanılabilir bir çevre için su, hava ve toprak gibi doğal kaynakların temiz tutulması, uygun kullanılması ve ağaç dikilmesinin önemi üzerinde durulur. Ayrıca konuyla ilgilenen sivil toplum kuruluşları temel düzeyde tanıtılır.

2023=HB.3.6.5. Doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluk alır.
Yaşanılabilir bir çevre için su, hava ve toprak gibi doğal kaynakların temiz tutulması, uygun kullanılması ve ağaç dikilmesinin önemi üzerinde durulur. Ayrıca konuyla ilgilenen sivil toplum kuruluşları temel düzeyde tanıtılır.


Yorumlar - Yorum Yaz