Oku Bakalım

ŞEMSİ PAŞA
şemsi paşa pasajında sesi büzüşesiceler 

KIRK KÜP
Kırk kırık küp, kırkının da kulpu kırık küp

BERBER
Bir berber bir berbere bre berber beri gel diye bar bar bağırmış. Bizde bize biz derler, sizde bize ne derler?

İTLE BİT
İt iti itti, bit iti itti, it biti itti. Bit gitti, it gitti. İtti, bitti, gitti.

GÜL
Gül dibi bülbül dili gibi, gül dibi bülbül dili.

ŞU ŞİŞE
Şu köşe yaz köşesi,şu köşe kış köşesi,ortadaki su şişesi. Şiş şişeyi şişlemiş,şişe kesişe kiş demiş.Elalem aladana aldı aladanalandı da biz bir aladana alıp da aladanalanamadık

HAKKI
Hakkı Hakkı'ya gitmiş,Hakkı Hakkı'nın hakkını istemiş,Hakkı Hakkı'nın hakkını vermeyince,Hakkı Hakkı'nın hakkından gelmiş

EV
Bu evi yıkıp yapsak da mı otursak, yoksa yıkmasak onarsak da mı otursak?

SEN
Sen seni bil,sen seni,bil sen seni,bil sen seni,sen seni bilmezsen patlatırlar enseni.

HOŞAF
Üç Tunç Tas Has Hoş Kayısı Hoşafı

EL-YEL
Getirince el getirir,yel getirir,sel getirir;götürünce el götürür,yel götürür,sel götürür.

PİKAP
O pikap, şu pikap, bu pikap

DELİ
siz bizim delileştirdiklerimizden misiniz? yoksa delileştiremediklerimizden misiniz?

BOZ BAŞLI ÖRDEK
Sizin damda var,beş boz başlı beş boz ördek, Değirmene girdi köpek,
Bizim damda var beş boz başlı beş boz ördek, Değirmenci çaldı kötek.
Sizin damdaki beş boz başlı beş boz ördek Hem kepek yedi köpek,
Bizim damdaki beş boz başlı beş boz ördeğe, Hem kötek yedi köpek.
Siz de bizcileyin beş boz başlı beş boz ördek misiniz,demiş

PEKMEZ
Eller pekmezlenmiş de biz pekmezlenmemişiz.

İBİŞ İLE MEMİŞ
İbişle Memiş kavga etmiş, Mahkemeye gitmiş. Mahkemede Mahkemeleşmiş mi, Mahkemeleşmemiş mi?

TUNÇ TAS
Ûstü üç taşlı taç saplı üç tunç tası çaldıran mı çabuk çıldırır, yoksa iç içe yüz ton saç kaplı çanı kaldıran mı çabuk çıldırır?

BOZ EŞEK
Şu Karşıda Beş Boz Eşek Beşi De Bez Yüklü Boz Eşek Deh Beş Boz Eşek Çüş Beş Boz Eşek

OCAK
Ocak kıvılcımlandırıcılardan mısın,kapı gıcırdatıcılardan mısın?Ne ocak kıvılcımlandırıcılardanım, ne kapı gıcırdatıcılardanım.

TAKATUKACI
Al bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür.Takatukacı takatukaları takatukalamam derse takatukacıdan takatukaları takatukalatmadan al da gel.


KIRK KÜP
Kırk kırık küp, kırkının da kulpu kırık kara küp.A be kuru dayı ne kuru sarı darı bu darı ,a be kuru dayı.

SARIMSAKLASAK
Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?Bu yoğurdu mayalamalı da mı saklamalı, mayalamamalı da mı saklamalı?

KEMEKEM
Bir tarlaya kemeken ekmişler.İki kürkü yırtık kel kör kirpi dadanmış.Biri erkek kürkü yırtık kel kör kirpi,öteki dişi kürkü yırtık kel kör kirpi.Kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürkünü,kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürküne;kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürkünü,kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürküne eklemişler

İNDİRMELİ
Benim bir değirmenim var indirmeli bindirmeli pergele verip döndürmeli, indiremessen bindiremessen ver ustasına indirsin bindirsin pergele verip dödürsün

PİRİNÇ
Bir pirinci birinci buluşta bir inci gibi birbirlerine bağlayıp Perlepe berberi bastıbacak Bedri ile beraber Bursa bağrına parasız giden bu paytak budala, basası topal Badiden biberli bir papara yedi.