• İlkokul Etkinlikleri
    • Yeni Nesillere Yeni Nesil Etkinlikler

3.Sınıf Beden Eğitimi

Çapraz Koşu  Öğrenciler gruplara ayrılır. Her grubun önüne yeterince antreman çanağı yerleştirilir. Öğrencilerin antreman çanakları arasında çapraz koşu yapmaları istenir. Koşan oyuncu en arkaya geçer.Sıra ile tüm oyuncular koşarak ilk bitiren grup kazanır. Video için tıklayınız.
Top Taşıma: Öğrenciler gruplara ayrılır. Her grubun önüne yeterince antreman çanağı yerleştirilir. Her gruba bir top verilir. Sıra ile her öğrenci topu antreman çanaklarının üzerine koyarak taşımaya çalışır. Son çanakta aynı şekilde top sırayla getirilir. Topu ilk getiren grup oyunu kazanır. Antreman çanağına konulurken topu düşüren oyuncu tekrar yerine koymak zorundadır. Video için tıklayınız.
Çubuk Yakalama: Yeterli sayıda öğrenci grubu oluştururlur. Öğrenciler tek eliyle boyu uzunluğunda bir çubuğu tutarlar. Verilen komutla birlikte herkes saat yönünde dönerek yanındaki arkadaşının çubuğunu düşürmeden yakalamaya çalışır. Bu şekilde devam eder. Komut bazen "sağ-sol şeklinde değiştirilerek öğrencilerin dikkatlerini toplamaları sağlanır.  Video için tıklayınız.
Taş-Kağıt-Makas: Öğrenciler iki gruba ayrılır. Yeterli sayıda hulahop (halka) iki grup arasına yeterli mesafe ile yerleştirilir. Gruplarındaki ilk sırada bulunan öğrenciler "başla" komutuyla sekerek ilerler. İki oyuncu karşılaştıkları hulahopta "taş-kağıt-makas" oynarlar. Kaybeden dışarı çıkıp kendi grubunun son sırasına geçer. Kazanan sekerek ilerlemeye devam eder. Kaybeden öğrencinin grubundaki öğrenci hemen sekerek ilerlemeye başlar. Karşı grubun önündeki hulahopa ilk basan grup kazanmış olur. Video için tıklayınız.
 
Değiş-Tokuş: Öğrenciler gruplara ayrılırlar. Gruplardaki öğrencilere birden ona kadar numaralar verilir. Oyun oynanacak mekana sandalyeler daire oluşturacak şekilde dizilir. Öğrenciler bu sandalyelere otururlar. Gruptan bir ebe seçilir. Seçilen ebe, gözleri bağlanarak dairenin ortasına geçer ve iki sayı söyler. Sayıları söylenen oyuncular kendi sandalyelerinden kalkarak yerlerini değiştirir. Ebe de bu öğrenciler ayağa kalktıklarında bunları yakalamaya çalışır. Yakalanan ebe olur. 
Nuh’un Gemisi: Oyuna başlamadan önce oyna katılan öğrenci sayısı kadar kağıt hazırlanır. Kağıtların yarısı kadar da hayvan cinsi seçilir. Her cins hayvan ikişer kağıdın üzerine yazılır ve kağıtlar karıştırılır. Öğrenciler kağıtlardan birer tane çekerler ve kimseye göstermezler. Her öğrenci kağıdına yazılan hayvanın taklidini yaparak eşini arar. Örneğin kağıdında tavuk yazan öğrenci gıdaklayarak eşini arar. Birbirini bulmakta en sona kalan çift oyunu kaybetmiş olur. 
Top Getirme: Öğrenciler oyun oynanacak mekanda dağınık şekilde bulunurlar. Öğrenciler gruplara ayrılır ve her grubun bir kovası bulunur. Öğretmenin önünde de içi küçük top dolu başka bir kova bulunur. Öğretmen kovanın içindeki topları sürekli değişik yönlere doğru atar. Öğrenciler bu topları getirip gruplarındaki kovanın içine koyar. Oyunun sonunda grupların topladıkları toplar sayılır. En çok top getiren grup oyunu kazanmış olur. 
Tekler-Çiftler Yarışması: Oyun oynanacak mekana paralel olarak iki çizgi çizilir. Eşit sayıda oluşturulan gruplar çizgi üzerinde aralarında üç adım olacak şekilde karşılıklı sıralanırlar. Gruplardan birine tekler diğerine de çiftler adı verilir. Öğretmen çiftler diye bağırınca, çiftler karşısındaki çizgide bulunan eşinin arkasından koşarak dolaşır ve yerine gelir. Aynı şekilde teklerde koşarlar. En kısa sürede koşup yerine gelen öğrencilere puan verilir. 
Yıldız Oyunu: Oyun oynanacak mekanda öğrenciler yıldız şeklinde dizilirler. Aralarından bir ebe seçilir ve bu dış tarafta bulur. Yıldız şeklindeki öğrenciler yere çömelirler. Ebe, yıldız kollarının arasında dolaşırken bu kollardan birinin sırtına dokunur. Sırtına dokunulan öğrencinin olduğu yıldız kolu, tümden kalkıp ebenin arkasından koşmaya başlar. Kendi yıldız kollarının olduğu yere vardıklarında tekrar yerlerini almaya çalışırlar. Dışarıda kalan öğrenci yeni ebe olur. Oyun bu şekilde devam eder. 
Hayvanat Bahçesi: Öğrenciler eşit şekilde ayrılıp grup olurlar. Paralel iki çizgi üzerinde yüzleri birbirlerine dönük olarak dururlar. Başlayacak grup kendine bir hayvan adı seçer. Sonra el ele tutuşarak diğer grubun karşısına geçerler. İki-üç adım kala seçtikleri hayvanın taklidini yapmaya başlarlar. Karşı gruptan kişi bu hayvanın ne olduğunu doğru tahmin ederse hayvan ismi alan grup kendi çizgilerine ulaşıncaya kadar kaçarlar. Yakalanan öğrenciler, kovalayan öğrencilerin grubuna geçerler. En çok öğrenci hangi grupta olursa o grup oyunu kazanmış olur. 
Top İle Ebeleme: Öğrenciler arasından birkaç tane ebe seçilir. Öğretmenin “başla” komutuyla diğer öğrenciler kaçmaya başlar. Ebeler de ellerinde topla koşup kaçan oyunculara dokunurlar. Kendisine dokunulan oyuncu topu alıp ebe olur. 
Adadan Adaya Geçtim: On öğrenci kare bir örtünün üstünde durular. İkinci örtü grubun önündedir. Öğrencilerin tümü öndeki örtünün(adanın) üzerinden atlayarak geçerler. Arkadaki örtüyü yandan el değiştirerek ön tarafa geçirirler. Hedeflenen çizgiye kadar oyun böyle devam eder. 
Horoz Dövüşü: Öğrenciler ikişerli olarak eşleşirler ve bellerine bir mendil iliştirirler. Öğrenciler sağ kollarını göğüs hizasında sabit tutup, sağ ayakları üzerinde zıplarlar. Serbest kalan sol el ile rakibin mendilini kapmaya çalışırlar. Sağ kolunu açan ya da sol ayağını yere değdiren öğrenci eksi puan alır. En çok puan kazanan kişiler oyunu kazanmış olurlar. 
Çekirge: Öğrenciler ikişerli grup oluşturur. Grupların hepsi daire oluşturur. Aralarından seçtikleri bir grup dairenin ortasına geçer. Grup sırt sırta kollarını kenetleyip topu sırtlarının ortasına yerleştirirler. Diğer gruplar alkışla tempo tutarken ebe olan grup topu düşürmemeye çalışarak daire içinde dönerek zıplamaya başlar. Topu hangi grubun önünde düşürürse çekirge sırası o gruba geçer. 
Annem Bana Su Çeker: Her öğrencinin bir eşi olur ve eşler karşılıklı el ele tutuşur. “Annem bana su çeker ,su çeker” sözlerini birlikte söylerken kollarını yana sallarlar. “Halkada boynumdan geçer” sözleriyle birisi sola birisi sağa dönerken kollarını aşağıdan çevirerek yerlerinde bir dönüş yaparlar.
Dize Dokunma: Öğrenciler karşılıklı eşleşirler. Eşler çok büyük olmayacak şekilde kendilerine ait dairelerin içinde bulunur. Karşılıklı olarak dairenin içinden çıkmayacak şekilde birbirlerinin dizlerine elleriyle dokunmaya çalışırlar. Dairenin dışına çıkan kişi kaybetmiş olur. 
Canlı Halat: Öğrenciler iki gruba ayrılır. Derin kolda karşılıklı sıraya girerler. Öğrenciler birbirlerinin belinden tutarlar. Öğretmenin işaretiyle gruplar karşılıklı çekişmeye başlarlar. Hangi grup kopmadan karşı grup oyuncularını orta çizgiden kendi alanına çekerse o grup oyunu kazanmış olur. 
Dikkat Top Geliyor: Öğrenciler ikişerli eşleşirler ve yere çömelirler. Eşlerden birinin elinde sopa diğerinin elinde de yumuşak top bulunur. Eşlerin arasında belirli bir mesafe olur. Kaledeki öğrenci sopayla, eşinin eliyle attığı topu kaleden uzaklaştırmaya çalışır. Kaleye top atınca eşler değiştirilir. 
Dairede Dönen Top: Öğrenciler büyük bir dairenin üzerinde birer adım arayla dizilirler. Herhangi bir öğrenciden başlanarak tek, çift diye sayarlar. Tek olan öğrencilerin yüzü dairenin içine, çiftlerin yüzü ise dairenin dışına bakar. Grup liderlerine birer top verilir. Öğretmenin işaretiyle oyun başlar. Tekler topu dairenin içinde, çiftler ise dairenin dışında sağlarındaki arkadaşlarına atarlar. Top lidere geldiğinde oyun biter. 
Köprüden Geçecek Top: Öğrenciler daire şeklinde sıra olurlar. Ayaklarını birbirlerinin ayaklarına değecek şekilde açarlar. Öne doğru eğilerek, ellerini dizlerinin üzerine koyarlar. Aralarından sınıf mevcuduna göre ebe seçilir. Ebeler ise elinde topla dairenin ortasında beklerler. Ebeler topu öğrencilerin ayaklarının arasından üç denemede geçirmeye çalışır. Öğrenciler atılan topu elleriyle yakalayabilirler fakat top atılıncaya kadar ellerini dizlerinden ayırmazlar. Topu ayaklarının arasından geçiren öğrenci ebeyle yer değiştirir. 
Kırmızı-Siyah Oyunu: Öğrenciler iki gruba ayrılırlar. Her grubun bir çizgisi bulunur ve gruplara renk ismi verilir. Öğretmen hangi grubun ismini söylerse o grup kayma adımlarıyla paslaşarak diğer grubu çizgiyi geçmeden vurmaya çalışır. Çizgiyi geçmeden vurulan öğrenciler diğer gruba geçerler. Bu defa topu diğer grup alır ve aynı şekilde vurmaya çalışır. En az öğrenci hangi grupta kalırsa o grup oyunu kaybetmiş olur. 
Atma-Yakalama: Öğrenciler ikişerli gruplara ayrılırlar. Her gruba birer top verilir. Öğretmen müzik açar. Öğrenciler müzik açıldığında eşleriyle top atıp yakalama çalışması yaparlar. Öğretmen müziği durdurduğunda elinde top olan kişi top olmayan arkadaşını topu değdirerek yakalamaya çalışır. Müzik tekrar başlatılır ve oyun en az öğrenci kalıncaya kadar devam eder.
Dene-Yap: Öğrenciler belirlenen bir çizgi arkasında derin kolda sıraya geçerler. Belirli mesafede koyulmuş olan engelleri öğrencilerin yapması beklenir. Öğretmenin başlama komutu vermesiyle ilk öğrenci, önce grubun önünde bulunan çember içinde beş kez çift ayak sıçrama yapar. Koşarak ilerler ve orda bulunan topu beş kez belinde çevirir. Atlama ipiyle beş kez atlar ve en son direklerin arasından geçerek döner ve sıranın başındaki arkadaşının eline vurarak sıranın arkasına geçer
Ayakta Gördüğünü Vur: Öğrenciler arasından bir ebe seçilir. Bu öğrenciye plastik bir top verilir. Diğer öğrenciler dağınık şekilde serbestçe dolaşırlar. Ebe elindeki topu yere vurarak sıçratır ve diğer arkadaşlarını kovalar. Ebe elinde top varken yürüyemez ve koşamaz. Vurduğu kişiler de ebeye katılır ve son üç kişi kalıncaya kadar tüm öğrencileri vurmaya çalışırlar. 
Koko: Oyun oynanacak mekana dikdörtgen bir şekilde çizilir. Öğrenciler arasından dört tane ebe seçilir.Ebelerden her biri bir köşeye geçer.Diğer öğrenciler de dikdörtgen alanın içinde olurlar.Ebelerden biri alanın içine girip diğer öğrencilere dokunmaya çalışır.Yorulduğu yerde “koko” diye bağırır ve dikdörtgenin köşesindeki diğer ebeyle yer değiştirir.Eğer ebe öğrencilerden birine dokunursa ebelikten kurtarır ve yakaladığı kişiye ebeliği verir. 
Oturtan Top: Öğrenciler arasından üç ebe seçilir. Bunlar diğer öğrencileri vuracak kişilerdir.Ebeler topla yürümeden sadece paslaşarak arkadaşlarını vurmaya çalışırlar. Top kime değerse o kişi olduğu yerde oturur. Ebeler yerde oturanlara da pas vererek diğer öğrencileri de vurmaya çalışırlar. Oturan kişiler oturdukları yerden bir kişi vurabilirse oturmaktan kurtulur ve serbest kalırlar. Hiç vurulmadan ayakta kalanlar başarılı olurlar. 
Yakan Top: Öğrenciler iki eşit gruba ayrılırlar. Oyuna başlayacak grup belirlenir.Ebe olan grup karşılıklı belirli mesafede dizilirler.Diğer grupta ortada bulunur.Ebe grubu karşılıklı topu atarken ortadaki grupta toptan kaçmaya, topa değmemeye çalışır. Topa değen kişi çıkar. Ortada hiç öğrenci kalmayıncaya kadar topla vurmaya devam edilir. Tüm oyuncular vurulunca diğer grup ortaya girer. 
Kurdele Bağlama Çözme: Öğrenciler iki eşit gruba ayrılırlar. Öğrenciler belirlenen çizginin arkasında derin kolda sıraya geçerler.Sıranın başındaki öğrencilerin elinde belirli uzunlukta birer kurdele vardır.Her grubun karşısında belirli mesafede bir sandalye bulunur. Öğretmenin başlama komutuyla birlikte grubun başındaki öğrenciler koşarak sandalyenin ayağına elindeki kurdeleyi bağlar,aynı hızda geri döner. İkinci öğrenci bağlanan kurdeleyi koşarak gider, çözer. 
Kol Kola Sek Sek: Öğrenciler belirlenmiş çizginin üzerinde eşleşerek sıraya geçerler. Başlama çizgisinin belirli mesafe uzaklığında başka bir çizgi daha bulunur. Bu çizgide kale çizgisidir. Öğretmenin verdiği başlama işaretiyle eşler el ele tutuşarak tek ayak üzerinde sekerek kale çizgisine ulaşmaya çalışırlar. Kaleye ulaşan eşler kale çizgisinin etrafında dönerek başlangıç çizgisine geri dönerler. Öğrenciler birinci, ikinci olarak sıralanırlar. 
Taşla Yürü Oyunu: Öğrenciler düz bir çizginin üzerinde sıralanırlar. Sağ ayaklarının üzerine ceviz büyüklüğünde bir taş koyarlar. Öğretmenin başlama işaretiyle, öğrenciler belirlenen mesafeye doğru sekerek yürürler. Belirlenen mesafeye ulaştıklarında ayaklarını değiştirip taşı diğer ayaklarına koyup geri dönerler. Başlama çizgisine ilk önce dönen öğrenci arkadaşları tarafından alkışlanır. Yürürken ayağının üzerinden taşı düşen kişi taşı tekrar ayağına yerleştirerek yürümeye devam eder. 
Çingire Oyunu: Öğrenciler iki gruba ayrılırlar. Gruplardan birisi ebe olur. Ebe olan grubun merkez diye adlandırdığı bir yer bulunur(ağaç, duvar vb). Ebe olan grup merkezi koruyup diğer grubun burayı ele geçirmesine engel olmaya çalışır. Diğer gruptan herhangi biri elini üç kez merkeze değdirirse merkezi ele geçirmiş olur. Merkezi ele geçirirken yakalanan kişiler ebe grubuna katılır. Ebe grubu karşı grubun tüm oyuncularını merkezi elletmeden yakalarsa oyunu kazanmış olur. 
Menekşe Menekşe: Öğrenciler iki eşit gruba ayrılırlar ve belirli mesafede karşılıklı dizilirler. Grup oyuncuları el ele tutuşurlar. Oyun bir grubun tekerlemeyi söylemesiyle başlar. Seçilen grup karşı gruba “menekşe mendilim yere düşe bizden size kim düşe?” diye topluca bağırır. Karşı gruptaki öğrenciler de bu söze karşılık diğer gruptan bir öğrencinin adını söylerler. Adı söylenen kişi koşarak karşı grubun kenetlediği ellerden birini ayırmaya çalışır. Eğer ayırabilirse o gruptan bir kişiyi alarak kendi grubuna götürür. Ayıramazsa o gruba dahil olur. Oyun gruptakilerden en az oyuncu kalıncaya kadar devam eder. 
Beyaz Siyah: Sınıf iki gruba ayrılır. Orta çizgide arka arkaya sırtları birbirine değecek şekilde yerde otururlar. Bir grup siyah diğer grup beyaz ismini alır. Öğretmen “siyah” dediğinde siyahlar yakalanma alanını geçene kadar koşar. Beyazlar da onları yakalamaya çalışır. Yakalama önceden belirlenen yakalama alanının içinde olursa beyazlar sayı kazanır.
Topla Kuyruğunu Koru: Öğrenciler daire şeklindi dizilirler. Aralarından beş öğrenci dairenin ortasında birbirlerinin bellerinden tutarak arka arkaya dizilirler. Dairede bulunan öğrenciler ellerinde bulunan topla dairenin içinde bulunan öğrencilerden son kişiyi vurmaya çalışırlar. Vurulan kişi sıradan çıkıp dairedeki öğrencilerin arasına eklenir. Daire içindeki öğrenci sayısı bir kişi kalıncaya kadar oyun devam eder. 
Harekete Başla: Sınıf dört gruba ayrılır. Her gruba bir renk yelek giydirilir. Oyun alanına değişik büyüklükte toplar koyulur. Öğretmenin işaretiyle her öğrenciler koşarak toplardan bir tane alır ve karşı grubun kovalarının içine koyar. Toplar bittiğinde her grubun kovasının içindeki toplar sayılır. En az top hangi grubun kovasında varsa grup oyunu kazanır. Diğer gruplar tarafından alkışlanır. 
Patates Ekme: Öğrenciler eşit gruba ayrılırlar. Her iki grup belirlenen çizginin arkasında derin kolda sıraya girerler. Grupların önünde beş veya daha fazla, belirli mesafede kovalar bulunur. Kova sayısı kadar da grubun başındaki öğrencinin elinde top bulunur. Öğretmenin verdiği başlama işaretiyle grubun başındaki kişi elindeki topları tek tek kovaların içine bırakır ve koşarak sıranın sonuna geçer. Arkasındaki arkadaşı da koşarak kovanın içindeki topları tek tek kovalardan çıkarıp kovanın yanına koyar. Bu şekilde bir öğrenci kovaya koyma diğeri de çıkarma şeklinde ekme yapar. Grubun başındaki kişiye gelindiğinde oyun biter. İlk bitiren grup oyunu kazanır. 
Sayıca Toplan: Bütün öğrenciler belirlenen oyun alanında toplanır. Bu alan içinde tüm öğrenciler düşük tempoda birbirlerine dokunmadan koşarlar. Öğretmen bu arada herhangi bir sayı söyler. Öğrenciler bu sayıyı duyunca o sayıda öğrenci birbirleriyle el ele tutuşur. Örneğin; öğretmen-öğrenci eliyle üç rakamını gösterdiğinde öğrenciler üçerli kol kola girerler. Oyun dışında kalan öğrenci eksi puan alır. En çok eksi puan alan öğrenci arkadaşlarının seçtiği bir taklidi yapar. 
Düğüm Çözme: 8 öğrenci omuz omuza değecek ve yüzleri merkeze bakacak şekilde daire oluştururlar. Öğretmenin verdiği yönerge ile her öğrenci önce sağ ellerini dairenin merkezine uzatarak sağında ve solunda bulunmayan bir arkadaşının elini tutar. Sonra, yönerge ile sol ellerini dairenin içine uzatarak sağında, solunda bulunanların ve sağ elini tuttuğu arkadaşının dışında birinin elini tutarak bir düğüm oluştururlar. Amaç hiçbir öğrencinin ellerini bırakmadan, vücutlarını kullanarak (örneğin sağa- sola dönerek, kollarının altından, üstünden geçerek) düğümü çözmeye çalışmalarıdır.
Atlı Karınca: Uzunca bir ipin iki ucu düğümlenir, daire yapılır. Öğrenciler bu ipi sol ya da sağ elleri ile tutarlar. Daire bozulmadan düzgün tempolu adımlarla yürürler. Daha sonra ip bırakılmadan koşmaya geçilir. Öğretmen “el değiştir” deyince bu kez öğrenciler ters yöne yürür veya koşarlar. “Atlı karınca yavaşla…dur…” denilince öğrenciler durur.Oyun bir süre yürüyüş ve koşulardan sonra bitirilir. Dairede ipi en güzel tutan, el değiştirirken şaşırmayan öğrenciler alkışlanır. 
Sıçrama Oyunu: Öğrenciler 10’ar kişilik gruplara ayrılırlar ve derin kolda sıralanırlar. Her grubun önüne belli mesafe uzaklıkta üzerinde 1’den 5’e kadar sayıların yazılı olduğu kumaşlar ve kurdeleler ve ilerisine de stafet çubukları konulur. Öğretmenin komutu ile grubun başındaki öğrenciler kumaşlara doğru koşarlar. Sırayla yan yana dizili olan kumaşların önünde kumaşın üzerinde yazılı olan sayı kadar sıçrarlar ve yerden bir kurdele alıp koşarak stafet çubuğuna gidip, kurdeleyi çubuğa bağlayıp, hızlıca sırasına dönerler. Sırayla bütün öğrenciler oyunu oynarlar. 
Benimle İp Atlar Mısın?: Öğrenciler eşit gruplara ayrılır ve her gruba bir adet uzun atlama ipi verilir. İki grupta da ikişer kişi ipi tutar ve sallamaya başlar. Gruplarda geriye kalanlar ipin önünde derin kolda sıraya geçerler. Her gruptan birer kişi ortaya girip beş kez ip atlar. Daha sonra çıkıp gruptan birisine “benimle ip atlar mısın?” der ve onunla el ele tutuşarak ikisi aynı anda beş kez ip atlarlar. Daha sonra ilk öğrenci bir başka arkadaşını da oyuna davet eder ve üç kişi beş kez ip atlarlar. Oyun bu şekilde devam eder. İpe takılan öğrenci oyundan çıkar ve ipi tutar. Oyun tüm oyuncular aynı anda ipi 5 kez atlayana kadar devam eder. İp atlama sayısı, şekli (tek ayakla, dönerek vb. gibi) değiştirilebilir. Oyun iki grup halinde yarışma şeklinde de oynatılabilir. 
Balonum Patlamasın: Öğrencilere ikişer balon dağıtılır. Öğrenciler balonları şişirir ve uçlarını iple bağlar. Balonlardan birini sağ ayak bileklerine, birini de sol ayak bileklerine bağlarlar. Öğrenciler belirlenen alan içerisinde dağınık düzende yerleşirler.Öğretmenin komutuyla birlikte, öğrenciler bir yandan diğer arkadaşlarının balonlarını ayaklarıyla patlatmaya çalışırken, bir yandan da kendibalonlarının patlamasını engellemeye çalışırlar. Oyunun sonunda ayağında balon kalan oyuncu oyunun galibi olur. Oyun müzikle de oynatılabilir ve müzik durduğu zaman oyuncular da durur. Alan, öğrenci düzeyine bağlı olarak büyültülüp küçültülebilir. Oyun tek balonla da oynatılabilir. 
Beraber Oturalım: Öğrenciler sınıf mevcuduna göre gruplara ayrılarak daireler oluştururlar. Dairedekiler birbirlerinin kollarından ya da omuzlarından tutunurlar. Öğretmenin komutu ile birlikte, grup halinde düşmeden oturup kalkarlar. Düşen veya teması bırakan oyuncu oyundan elenmiş olur. Gruptaki öğrenci sayıları arttırılıp, azaltılabilir. Tutuş şekilleri değiştirilebilir (örneğin ayaktan tutmak gibi). 
Düşün, Bil, Bul: Öğrenciler eşit sayıda iki gruba ayrılır. Her grup için bir öğrenci hakem olur.Her grubun önüne matematik işlemlerini içeren kartlar (işlemler sınıf seviyesine uygun ve basit olmalı), basketbol topları, minder ve minderin ilerisine de cevap kartları konulur.Öğretmenin komutu ile birinci öğrenciler soru kartlarından bir tane matematik sorusu alır, okur ve kartı hakeme verir. Sonra kartı bırakarak basketbol topunu alır ve top sürerek mindere kadar gider. Topu bırakıp minderde yuvarlanma veya takla yapar. Sonra hızlıca cevap kartlarının olduğu yere gidip, işlemin sonucunu gösteren kartı alır ve koşarak başlangıç bölgesine döner ve cevap kartını hakeme verir. Cevap kartı doğru ise grup 1 puan alır. Oyun bu şekilde devam eder ve oyunun sonucunda en yüksek puanı toplayan grup birinci olur. 
Hızlı Olan Kim? : Sınıftaki tüm öğrenciler el ele tutuşarak bir daire oluştururlar. Öğrencilerden bir ebe seçilir ve dairenin ortasına gelir. Ebenin yanına cevizler konur. Bir öğrenciden başlayarak her birine bir numara ve bir kaşık verilir. Ebe ortada ard arda 2 sayı söyler örneğin: 4-5. Bu sayılar bulundukları yönden zıt yönde dairenin dışından bir tur koşarlar ve kendi yerlerine geldikleri zaman içeri girip ebenin yanına giderek yerde bulunan bir cevizi alıp kaşığın içerisine koyarlar ve kendi yerlerine kadar hızlıca getirmeye çalışırlar. En hızlı şekilde cevizi düşürmeden yerine dönen oyuncu sayı kazanır. Oyun bu şekilde devam eder. Sınıftaki öğrenci sayısına göre katılımı sağlamak için 2-3 grup şeklinde oynanabilir. Ceviz yerine farklı ekipmanlar kullanılabilir. 
Beyzbol Pas: Sınıf 4 eşit gruba ayrılır ve her grup salonun her bir köşesine yerleştirilir. İki öğrenci kendi balonlarıyla ellerini kullanmadan bir sonraki bölgeye ulaşmaya çalışır ve karşıdaki eşi de onu bekler. Top geldiğinde o da topu karşıya taşımaya çalışır. Bu böyle sıra başları gelene kadar devam eder. İlk bitiren takım kazanır. (eğer oyunun zamanında ya da formatında değişiklik gerekirse gruplardaki kişi sayıları artırılabilir, daha fazla üs yapılarak grupların dönüşümü sağlanabilir.) 
Hop Hop Sıçra: Sınıftaki öğrenciler beş eşit gruba ayrılır ve belirlenen çizginin arkasında derin kolda dizilirler. Her grubun karşısına 5 adet labut çapraz şekilde 1’er metre aralıkla dizilir. Her gruba birer çuval verilir. Öğretmenin başla komutu ile her gruptan birinci oyuncu ayaklarına geçirdikleri çuvallarla sıçrayarak labutların arasından geçerek belirlenen noktaya kadar giderler. Dönüşte ise labutların sağ taraflarından düz yolda sıçrayarak gruplarına geri dönerler. Çuvalı bir sonraki öğrenciye verip gruplarının arkasına geçerler. Aynı uygulamayı ikinci oyuncu yapar. Oyunu ilk bitiren grup oyunu kazanır ve sınıfça alkışlanır. Labut sayıları ve diziliş şekilleri, çuvalla sıçrama şekilleri (tek ayakla, iki kişi vb. gibi) değiştirilebilir. 
Kafa Ve Kuyruk Oyunu: Öğrenciler iki eşit gruba ayrılır ve geniş kolda birbirlerinin yüzlerine bakacak ve aralarında 5-6 metre olacak şekilde iki grup halinde sıralanırlar.Öğrenciler toplu oturuş pozisyonu alırlar ve el ele tutuşurlar. Grupların bir ucuna “Kafa”, diğer ucuna “Kuyruk” ismi verilir. Öğretmenin verdiği komuta göre (örneğin, kafa) tüm öğrenciler ellerini bırakmadan ayağa kalkar ve kuyruk tarafındaki en son iki öğrencinin kollarının altından geçerler. Tüm öğrenciler geçip başlangıç pozisyonunda otururlar. Ellerini bırakmadan düzgün şekilde oturmayı ilk tamamlayan grup 1 puan kazanır. Öğretmenin vereceği “kafa ya da kuyruk” komutu ile oyun devam eder. Süreye göre ilk 5 veya 10 puanı alan grup oyunu kazanır. 
Sokakta Hırsız Var: Öğrenciler 5’erli gruplara ayrılarak geniş kolda arka arkaya dizilirler. Kollarını yana açarak yan taraftaki sırada bulunan arkadaşlarıyla el ele tutuşurlar. Öğrencilerden bir hırsız, bir de polis seçilir. Hırsız sıraların ortasındaki koridora geçer. Dışarıda da polis onu gözetlemektedir. Öğretmen veya oyun yöneticisi “sola” veya “sağa” der ve düdüğünü öttürür. Düdükten sonra oyuncular söylenilen yöne 90 derece dönüş yaparak el tutuştukları eşinden ayrılır ve yeni yönündeki eşiyle el ele tutuşarak farklı bir koridor oluştururlar. Bu sırada polis, hırsızı değişen koridorlar arasında kovalar ve yakalamaya çalışır. Oyun esnasında hırsız ya da polis kolların altından geçiş yapamaz. Hırsız yakalandığında nerede yakalandıysa oraya en yakın bulunan oyunculardan iki kişi polis ve hırsız olur. 
Örümcek Ağı: Sınıf 2 eşit gruba ayrılır. Hentbol kaleleri fileleri çıkarılmış bir şekilde boş bir vaziyette dururken liderler tarafından istenilen noktalardan ip geçirilerek kale içinde 10 farklı büyüklükte nokta oluşturulur. Daha sonra gruplar kendi içlerinde 4 kişiyi taşıyıcı olarak belirlerler. Bu taşıyıcıların 2 si takımın diğer üyelerini bu deliklerin içinden iplere değdirmeden geçirerek karşıdaki 2 taşıyıcıya vererek karşıdaki alana göndermek durumundadırlar. Eğer iplere kişiler değdirirlerse tüm takım baştan kalenin bu yanına tekrar geçmek için gelir. İlk olarak takımının tümünü karşıya geçiren takım kazanır. 
Ayağıma Basma: Öğrenciler sınıf mevcuduna göre gruplara ayrılır. Her grup el ele tutuşup daire oluşturur. Amaç el ele tutuştuğun iki öğrencinin ayağına basmak. En çok ayağına basan öğrenci kazanıyor. Her öğrenci hem kendi ayağını korumaya hem de yanındaki öğrencilerin ayağına basmaya çalışır. Öğretmen öğrencileri yavaş olmaları ve birbirlerine zarar vermeden oyunu oynamaları yönünde yönlendirir. Oyun esnasında onları takip eder. 
Ayaklarım ve Ellerim (İspanya): Açık alanda oynanan bir oyundur. Oyunun adı “Beilecocodrilo”dır. Alanın ortasındaki çizgide ebe durur. Önce sağ ayağını sonra sol ayağını üç kez yere vurur. Ellerini üç kez birbirine vurduklarında ebe orta çizgiden ayrılmadan bir alandan diğer alana geçen öğrencileri yakalamaya çalışır. Yakaladığı arkadaşı ile aynı ritmi tekrarlar. Her yakalanan öğrenci orta çizgide zincirleme gruba katılır ve yanlara hareket eder. Alanda serbest kalan bir öğrenci olunca oyun bitirilir. 
Yedi Taş (Ürdün): Yerel bir hedef vurma oyunudur. Her birinde en az iki oyuncu bulunan iki takım oluşturulur. Oyuncu sayısına göre büyüklüğü değişebilen açık ve güvenli bir oyun alanı seçilir. Bir çember içinde üst üste dizilmiş yedi taş konulur. Hücum takımı çember merkezin 3-4 m. mesafede durur. Hücum oyuncuları sırayla taş yığınını devirene kadar top atar. Tüm taşlar dağıldıktan sonra savunma oyuncuları topu alır ve hücum oyuncularının dizlerinden aşağısını vurmaya çalışırlar. Dizinin altından vurulan hücum oyuncusu oyunda donar. Tüm oyuncuları donmadan önce hücum takımı taşları yeniden üst üste dizebilirse bir puan alır ve hücuma devam etme hakkı kazanır. Savunma takımı hücum oyuncularının tamamını dondurabilirse bir puan alır ve hücum rolünü


Benzer Oyunlar İçin
üstlenir.                                                                                                                      

Yorumlar - Yorum Yaz