Çocuk Oyunları

ÇOCUKLARA OYUNLAR
        Ülkemizde televizyonun olmadığı ya da elektrikler gidince aile bireylerinin bir araya gelip oynadığı o kadar çok oyun vardı ki bu oyunların çoğu unutuldu.Bu oyunları çocuklarımıza öğretip fırsat buldukça oynamalarını sağlamak gerekir. Oyunlar kültürümüzün bir parçasıdır. Kültürümüzün bir öğresi olan oyunların nesilden nesle aktarılması gerekir.
İsim-Hayvan-Şehir
Oyuncu sayısı sınırsız.Her çocuk bir kağıda 6 sütunlu tablo çizer.Sırası ile İSİM-HAYVAN-BİTKİ-ŞEHİR-EŞYA-SANATÇI yazar.Bunlar çoğaltılabilir.Her oyuncu sırası ile bir harf belirler.Belirlenen o harfle başlayan kelimeler yazılır.Süre 1 dakikadır.Süre bitiminde kalemler bırakılır.Yazılanlar okunur.Aynı kelimeyi yazan kişiler 5 puan,farklı kelimeleri yazan kişiler 10 puan,hiç kimse yazmamaış sadece bir kişi yazmışsa 20 puan alır.Her harf puanlar toplanır.Sıradaki oyuncu yeni bir harf belirler.
Hımbıl
Oyuncu sayısı 4 kişi. Eşit ebatlarda 16 kağıta ihtiyaç var. Ortaya da 3 nesne (taş,boncuk,düğme vs) bırakılır.Her 4 kağıda bir şehir ismi yazılır.Kağıtlar karıştırıllıp her oyuncuya 4'er kağıt verilir.Amaç aynı şehir ismi yazılı 4 kağıdı biriktirmek.Her oyuncu sırasıyla işine yaramadığı kağıdı yanındakine verir. Kağıtlar birbirine gösterilmez.Elindeki 4 kağıdı da aynı şehir yapan oyuncu yüksek sesle "hımbıl" diyerek yerdeki nesnelerden birini kapar.Diğer 3 oyuncu da diğer 2 nesneyi kapar.Hımbıl diyen oyuncu 100 puan,nesne kapan diğer oyuncular 50 puan alır.Kapamayan oyuncu puan alamaz.
Son Harf
Oyuncu sayısı sınırsız.Oyuncuların sırası belirlenir.İlk oyuncu bir insan ismi söyler.Söylenen ismin son harfi ile diğer oyuncu yeni bir isim söyler.Oyun böyle devam eder.Oyuncuların isim bulma süresi 3 sn- 5 sn ile sınırlandırılabilir.Aynı isim bir turda tekrar söylenemez. Örnek Mustafa-Ahmet-Tahir
Sıcak-Soğuk
Oyuncu sayısı 2. Süre kendi aralarında belirlenebilir.Oyuncular kolay saklanabilecek bir nesne ya da eşya belirlerler. Çakmak,yüzük,toka, çay kaşığı gibi. Oyunculardan biri odadan dışarı çıkar.Diğeri eşyayı evin içinde bir yere saklar.Dışardaki oyuncu odaya girerek eşyayı bulmaya çalışır.Oyuncu saklanan nesneye yaklaştıkça "sıcak", uzaklaştıkça "soğuk" der. Çok yaklaştığında "çok sıcak çok sıcak " diye tekrarlar. Saklanan nesne bulunduğunda oyuncular yer değiştirir.Belirlenen sürede bulmazsa tekrar dışarı çıkar.
Kibrit Oyunu-1
Oyuncu sayısı 2-3. Süre yok. Kazanma puanı önceden tespit edilebilir.Masada oynanır.Bir kibritin düz yüzeylerine 1 puan diğer düz yüzeyine 5 puan yazılır. Yan yüzeylerine 10 puan-20 puan yazılır.Dik yüzeylerine 50-puan-100 puan yazılır.Her Oyuncu kibriti masadan belli bir yükseklikte çevirerek yukarıya atar.Kibrit yere düştüğünde hangi puan geldiyse o puanı kazanır. En fazla hedeflenen puanı ulaşan ilk kişi oyunu kazanır.
Kibrit Oyunu-2
Oyuncu sayısı sınırsız.Süre yok. Kazanma puanı önceden tepit edilir. Masada oynanır. Bir bardak ve bir kibrite ihtiyaç var. Bardak masanın ortasına oyunculardan eşit uzaklıkta olacak şekilde bırakılır.Her oyuncu sıra ile kibriti atarak bardağın içine sokmaya çalışır.Ancak kibriti atma şekli farklıdır. Kibrit masanın kenarına düşmeyecek şekilde bırakılır.Oyuncu tek parmağıyla kibriti fırlatır.Kibrit bardağın içine girerse 1 puan,kibrit bardağın üstünde düz durursa 5 puan,kibrit bardağın üstünde yan durursa 10 puan kazanır.Kibrit bardağın üstünde dik durursa puana bakılmaksızın oyunu kazanır.
Masada Langırt
Oyuncu sayısı 2. Masa ve demir paraya ihtiyaç var.Masanın iki tarafına her oyuncu bir kale yapar.Masa futbol sahası olarak düşünülür.Masanın uygun görülen yerlerine engeller konulur. Her oyuncu sırası ile demir parayı parmağıyla ittirir.Atılan her gol puan sayılır.
Nesi Var
Oyuncu sayısı sınırsız. Süre yok. Ebenin 5 defa "nesi var" diye sorma ve 3 kere tahmin hakkı vardır.Oyunculardan biri ebe seçilir,odadan dışarı çıkar.Diğer oyuncular ebenin bulacağı oda içinden bir eşya ve nesneyi belirler. Eşya tespit edildikten sonra ebe içeri girer. Ebe "nesi var" diye her oyuncuya sırası ile sorar.Sorduğu kişi belirlenen eşyanın bir özelliğini söyler.Ebe 5 soruda ve 3 tahminde belirlenen eşyayı bilemezse tekrar ebe olur.Eğer ebe kimin cevabı üzerine eşyayı bulursa o kişi ebe olur.
Körebe
Oyuncu sayısı sınırsız. Mekan bir oda olabileceği gibi bahçede de oynanabilir.Oyun alanı sınırlandırılmalıdır.Saklanmak yok.Bir kişi körebe seçilir. Körebenin gözleri görmeyecek şekilde bir mendil,kaşkol veya havlu ile bağlanır.Diğer oyuncular
"Türkü söyler döneriz,bil bakalım biz kimiz
şeklinde şarkı söylerler.Körebe oyunculardan birine yakalamaya çalışır.Yakaladığı kişi hiç hareket etmeden durur.Körebe kimi yakaladığını tahmin etmeye çalışır.Eğer tek tahminde yakaladığı kişi bilirse o kişi ebe olur.Yakalayamaz ve yakaladığı kişiyi bilemezse tekrar ebe olur.
Cicoz
Oyuncu sayısı sınırsız.Süre yok. Bir ip ve bir yüzük ya da halka lazım. İpin bir ucundan yüzük geçirilir. İpin iki ucu birbirine bağlanır. Oyunculardan biri ebe seçilir. Diğer oyuncular ipi tutarak yuvarlak halka oluşturarak otururlar.Ebe de ortaya geçer. Oyuncular bir eliyle ipi tutarken diğer eliyle yüzüğü yanındaki arkadaşına geçirir.Yüzük avuç içinde saklanır. Yüzük elden ele geçirilirken "al cicozu, ver cicozu, geldi cicoz,gitti cicoz, hani ya cicoz, kimde cicoz, bende cicoz, " şeklinde tempo tutarlar. Ebe cicozun kimde olduğunu tahmin eder.Ebenin gösterdiği kişi yüzüğü bulursa ebe yer değişir.Blamazsa ebe olarak devam eder.
Bom
Oyuncu sayısı sınırsız. Süre yok. Oyuncular halka olurlar.Söyleme sırası ve yönü belirlenir.Birden başlayarak 1'er ritmik sayma yapılır. 5 ve 5'in katı gelen oyuncu BOM der.Bom demesi gerekirken demezse oyundan çıkar.Kalan oyuncular bu şekilde devam eder.En sona kalan kişi oyunu kazanır. Bu oyun için BOM kuralı ritmik sayma türü ve katlama kuralı değiştirilebilir. Örneğin: ritmik sayma 2'şer yapılabilir.8 ve katlarında BOM denilebilir.
Tıp
Oyuncu sayısı sınırsız. Süre sınırı yok.Ancak 'tıp' dedikten sonra kımıldamama süresi 30 saniye ile sınırlandırılabilir. Bir oyuncu ebe seçilir.Ebe seçilen kişi oyuncuların dalgın bir anında 'TIP" diye bağırır. Diğer oyuncular olduğu yerde ve hiç kımıldamadan durur.Ebe 'BOZ" deyinceye kadar kımıldanmaz. Ebe 'BOZ' demeden kımıldayan olursa o kişi ebe olur. Tespit edilen süre içinde kımıldayan olmazsa ebe ebeliğine devam eder. Ebe oyuncuları kımıldatmak için dokunamaz.Ancak komiklikleryapabilir.
Sessiz Film
Oyun iki takımla oynanır.En az ikişerden dört kişiyle oynanır.Süre önceden tespit edilebilir.A takımı gizlice bir film ismi belirler, B takımından 'anlatıcak' olan kişiye yazılı olarak gösterir. Anlatıcı hiç konuşmadan el kol vücut hareketleriyle filmi anlatır,diğer arkadaşı da filmi bulmaya çalışır. Takımlar kendi aralarında önceden anlatma stratejisi belirleyebilirler. Baş parmağı yukarı kaldırmak "yerli film" aşağı göstermesi "yabancı film" demektir.Filmin adının kelime sayısını parmaklarıyla gösteebilir.Kelime doğru tahmin edilince anlatıcı elini şaklatabilir.Süre sonunda bilen takım puan kazanır. Bilemezlerse diğer takım sayı kazanır.Anlatıcının konuşması durumunda da sayı kaybeder. Daha sonra diğer takım anlatmaya geçer.
Nuh'un Gemisi
Oyun kalabalık sayıda kişiyle oynanır.Kağıtlara hayvan isimleri yazılır.Her hayvanın ismi iki kağıda yazılır.Kağıtlar karışık tek tek dağıtılır.Oyunculardan biri "Haydi herkes gemiye" diye bağırır.Her oyuncu kağıdına bakarak hangi hayvan gelmişse o hayvanın sesini hareketlerini taklit ederek diğer eşini bulmaya çalışır.Eşini bulup birlikte belirlenen yere ilk giden ekip oyunu kazanır.
Teyzem Çarşıya Gitti
Oyuncu sayısı sınırsız.Süre yok.Oyuncular belli bir sıraya dizilirler.İlk oyuncu "Teyzem çarşıa gitti, A ile başlayan bir şey aldı." der.Yanındaki "Teyzem çarşıya gitti  .......aldı" der. (A ile başlayan bir nesne söyler. Sıradaki kişi öncekinin söylediğini aynen söyleyerek A ile başlayan bir nesne de kendisi ekler.Her oyuncu yeni bir kelime ekleyerek cümle uzar.Nesnelerin sırasını ya da cümleyi doğru söyleyemeyen oyundançıkar.Kalan kişiler devam eder.En sona kalan oyunu kazanır,yeni bir harf söyleyerek oyunu başlatır.
Hafıza Oyunu
Oyuncu sayısı sınırsız.Her oyuncu için tahmin edilen bir süre belirlenir.BHer oyuncu için bir kağıt bir kalem gerekir. Ortaya bir tepsi getirilir.Tepsinin içine birbirinden farklı bol miktarda nesne konur. (çakmak, kibrit, kürdan, kağıt, toka, lastik, çay kaşığı, pil, kapak, düdük, vs.) Oyunculardan biri tepsinin içindeki nesneleri 10-15 saniye karıştırır.Dğer oyuncularda tepsinin içindeki esneleri hafızasında tutmaya çalışır.Tepsi ortadan kaldırılır.Tüm oyuncular tepsideki nesneleri kağıtlara yazar.En fazla nesneyi doğru tahmin eden oyunu kazanır. Oyunu kazanan kişi tepsiye yeni nesneler ekleyerek veya çıkararak tekrar devam eder.
Tren Oyunu
Oyuncu sayısı 2. Süre yok.Her oyuncu için bir kağıt bir kaleme ihtiyaç var. Her oyuncu kağıda 1'den 9'a kadar rakam yazar.Oyuna başlamak için kura çekilir.İlk başlayacak kişi kağıda gizlice (ne yazdığını arkadaşının görmemesi için eliyle kapatır,ancak arkadaşı ne yazdığını kalemin hareketlerinden tahmin eder) bir rakam yazar.Eliyle kapatır.Arkadaşı hangi rakamı yazdığını tahmin eder.Eğer bilirse yazma sırası arkadaşına geçer.Bilemezse yazdığı harfin bir kenarına çizgi çeker.Her rakamın 4 kenarına çizgi çekilip vagon oluşturulur.İlk önce kim 9 rakamı da kare içine alırsa oyunu kazanır.
Bir Aile Tanıyorum
Oyuncu sayısı sınırsız.Oyuncuların birbirini tanıması gerekir.Özellikle aile içinde oynanır.Süre yok. Bir oyuncu "Bir aile tanıyorum,1 karı koca,1 erkek çocuk 2 kız çocuk" diyerek sorduğu ailenin bireylerini söyler.Her oyuncunu sırayla bir tahminde bulunur.Kimse bilemezse ipucu (yaşadıkları yer,yaptıkları iş,kaç çocuk okula gidiyor, vs) istenir. Her ipucunda herkes birer tahmin daha söyler. Sorulan aileyi bilen kişi yeni bir ailenin tahmin edilmesini isteyerek devam eder. 
Amiral Battı
Oyuncu sayısı 2. Süre yok.Her oyuncu için bir kalem bir kağıt gerekir.Her oyuncu kağıtlara 10x10 tablo çizer. (kareli defter kağıdı olursa daha düzenli olur. Tablonun sütunları a,b,c,d diye isimlendirilir, satırları da 1,2,3,4 diye isimlendirilir. Her oyuncu kendi kağıda çapraz olmamak şartıyla gemiler yerleştirir.Gemiler 1 adet Amiral Gemisi (xxxx) 4 birim, 2 adet kruvazör (xxx) 3 birim, 3 adet muhrip (xx) 2 birim, 4 adet denizaltı (x) 1 birim ile işaretler.her oyuncu rakibinin işaretlediği gemileri bulmak için A7- B5 - J1 şeklinde koordinat söyler.Her oyuncu sırayla bir kere söyler.Ancak isabet ettiren kişi boş atıncaya kadar devam eder. Tahmin eden kişi isabet ettirmişse rakibi "bom" der. İlk önce rakibin gemilerini batıran kişi oyunu kazanır.
Nokta (kutu-Kutu)
Oyuncu sayısı 2olması uygundur,3-4 kişiyle de oynanabilir.Her oyuncu için bir kalem gerekir. Bir kağıda 10x10 ebatında eşit mesafeli noktalar konur.Her oyuncu sırası ile çapraz olmamak şartıyla iki noktayı birleştirir.Amaç kendisinin kutu yapması,rakibinin kutu yapmasına izin vermemesi. Kutu yapan kişi kutunun içine isminin baş harfini yazar. Kutu yapan kişi hamle sırası yine kendisindedir. Arka arkaya kutu yapma imkanı varsa yapabilir.Kutu yapma imkanı yoksa başka bir hamle yapar,hamle sırası rakibine geçer. Tüm noktalar birleştirildiğinde en fazla kutu yapan oyunu kazanır.
Telgraf Oyunu
Oyuncu sayısı sınırsız.Süre her telgraf için bir dakika ile sınırlandırılabilir. Her oyuncu için bir kağıt bir kalem gerekir.Amaç verilen kelimenin harfleriyle başlayan bir cümle oluşturmak.Önce Bir kelime tespit edilir.Örneğin "YAZI" .Herkes bu kelimenin harfleriyle başlayan bir cümle yazar. Örneğin "Yağmur akşamleyin zarfı ısırdı." Kurulan cümlenin kurallaı olması, ancak mantıklı olması gerekmez. En güzel cümleyi yazan puan kazanır. Yazamayan kuralsız cümle yazan puan alamaz.
Kim-Kiminle-Nerede
Oyuncu sayısı 4-5 .Süre yok.Her oyuncu için kağıt kalem gerekir. Bir A4 kağıdı eşit olarak 8 parçaya bölünebilir.Amaç KİM-KİMİNLE-NEREDE-NE ZAMAN-NE YAPIYOR? sorularının cevaplarından oluşan cümleler oluşturmak. Oyuncular belli bir sıraya dizilir.Her oyuncu ellerindeki kağıdın üst kısmına kimseye göstermeden"kim" sorusuna bir isim yazar.Yazdıktan sonra yazılan kısmı katlar,herkes yanındakine verir.Daha sonra her sorunun cevabı yazıldıktan sonra katlanarak yanındakine verilir. Böylece herkes her kağıda yazmış olur.Tüm sorular bitince kağıtlar açılır,okunur.
Üç Taş
Oyuncu sayısı 2 .Süre yok. Bir kağıda 2x2 karelik tablo çizilir.Her oyuncunun 3'er taşı olması gerekir.Taş yerine başka cisimler de kullanılabilir. Amaç her oyuncu kendi taşlarını yatay ve dikey olarak aynı hizaya getirmek.Her oyuncu sırası ile bir taşını tablonun kesişim noktalarına yerleştirir. Tüm taşlar yerleşince aynı sıra ile herkes kendi taşını noktalara iter. İlk önce 3 taşını aynı hizaya getiren oyunu kazanır.
Dokuz Taş
Üç taş oyuna benzer. Aşağıdaki tablo bir kağıda çizilir. Her oyuncunun 9 taşı vardır.Amaç 3 taşını aynı hizaya getirmek. Her oyuncu sıra ile bir taş yerleştirir. Tüm taşlar yerleştirildikten sonra sırasıyla hamle yapılır. Her oyuncu istediği bir taşı boş noktaya iter. Üç taşını aynı hizaya getirmeye çalışır. Eğer 3 taşını aynı hizaya getirmişse rakibinin istediği bir taşını alır.Rakibin 2 taşı kalıncaya kadar oyun devam eder.

Yorumlar - Yorum Yaz